вторник, септември 11, 2007

Свръхмасивните черни дупки са прескочили фазата "звезда"?

Д-р Митчел Бегелман (Mitchell C. Begelman) от Колорадския университет публикува преди няколко дни научна статия в arXiv [pdf], в която описва алтернативна теория за образуването на свръхмасивни черни дупки.

Астрономите са убедени, че в ядрото на почти всяка галактика има по една такава черна дупка, чиято маса понякога достига милиарди пъти тази на нашето Слънце. Конвенционалната идея за образуването им е същата като при обикновените черни дупки: Когато масивна звезда изгори ядреното си гориво следва експлозия на свръхнова и останките от ядрото й колапсират под действие на гравитацията, образувайки черна дупка. Проблемът е, че за да натрупа толкова голяма маса първоначалната звезда е трябвало да нараства през целия си живот с максималната допустима скорост, предсказвана от физиката.

Друга хипотеза относно този клас черни дупки e изложена в статията на д-р Бегелман. Според неговите изчисления ако скоростта на натрупване на материал е по-висока с няколко десети от слънчевата маса на година, то процесите на термоядрен синтез не биха могли да се противопоставят на гравитацията (т.е. не биха имали време да го направят) и свръхмасивната черна дупка би се образувала директно. Въпросът е, че е нужна сила, която да принуди газовете да се натрупват по-бързо. Например хало от тъмна материя?

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Инициатива "Шльокавица" — прочетете преди да коментирате